Έκτακτη Γ.Σ. της ΕΠΣΛ

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΠΣΝΛ ότι από το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2017 έχουν τοποθετηθεί στις θυρίδες τους η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση της 30-31 Αυγούστου 2017 και τα πληρεξούσια γι΄ αυτήν.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΣ Ν. Λάρισας

Προς: Όλα τα μέλη – σωματεία της ΕΠΣ Ν. Λάρισας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ξενοδοχείου «Διόνυσος». Σε περίπτωση μη απαρτίας τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΠΣΛ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα..

Μετά τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης γενική συνέλευσης, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων των πρωταθλημάτων Α΄ και Α1, καθώς και αυτή των αγώνων της α΄ φάσης του Κυπέλλου της Ένωσης, με τη συμμετοχή των ομάδων β΄ και γ΄ κατηγοριών που δήλωσαν συμμετοχή.

Αναλυτικά η Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Ένωση προς τα σωματεία – μέλη της για την Έκτακτη Γενική συνέλευση, έχει ως εξής:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών της ΕΠΣ Ν. Λάρισας

Προς
Όλα τα μέλη – σωματεία της ΕΠΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έδρες τους

Κύριε Πρόεδρε,

Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Ν. Λάρισας κατά την συνεδρίαση αυτού της 04/08/2016 και σύμφωνα με το Καταστατικό αποφάσισε την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής για την 30/08/2015 ημέρα Τέταρτη και ώρα 19:00 στο Ξεν/χείου «Διόνυσος Λάρισας».

Κατόπιν τούτου καλείστε όπως το σωματείο σας εκπροσωπηθεί κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με έγγραφο πληρεξούσιο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας και θα κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης μέχρι την 26η Αυγούστου 2017.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. είναι τα πιο κάτω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκλογή Γραμματέων Γ.Σ.
2. Επικύρωση Πληρεξούσιων των Αντιπροσώπων
3. Διάφορα άλλα ενημερωτικά θέματα.

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 31.08.2016 Πέμπτη και ώρα 19.00 στο ίδιο μέρος συγκέντρωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση, λογίζεται δε αυτή σε απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού παρευρισκομένων μελών.

Πιο κάτω θέτουμε προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας, ουσιώδεις διατάξεις για τον ορθό τρόπο διενέργειας των εργασιών της ανωτέρω συνέλευσης.

1. Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στην Συνέλευση της Ένωσης με ένα μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο μετά του αναπληρωτή του δι αποφάσεως του Δ.Σ. ο οποίος νομιμοποιείται στην συμμετοχή με την υποβολή εκ μέρους του σωματείου, πλήρους αντιγράφου της σχετικής περί διορισμού απόφασης, υπογεγραμμένης από όλα τα παριστάμενα μέλη μέχρι την 14.00 ώρα της 26/08/17 ημέρα Σάββατο. Ο οριζόμενος αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι με ποινή ακυρότητας, τακτικό μέλος του σωματείου, έχοντας αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και δεν δύναται να είναι αθλούμενο μέλος.

2. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

3. Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Ενώσεως δεν μπορούν να ορισθούν αντιπρόσωποι σωματείων στην Συνέλευση της Ενώσεως εφόσον άσκησαν διοίκηση κατά την υπόλογο περίοδο.

4. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. της Ένωσης τα σωματεία-μέλη που εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου και του άρθρου 3 παρ.15 και 16 και του άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού .

5. Κάθε σωματείο διαθέτει (1) μία μόνο ψήφο.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Η Γ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το μισό συν (1) ένα των αντιπροσώπων των σωματείων, που δικαιούνται να παραστούν με δικαίωμα ψήφου.

Για την ΕΠΣ Ν. Λάρισας

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μπουχλαριώτης Δ. Γκουτζαμάνης Ι.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com