Εκλογές και με τη… «βούλα»

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας κατά την συνεδρίαση αυτού της 19 Μαΐου 2017 και σύμφωνα με το Καταστατικό αποφάσισε την σύγκλιση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής για την 13/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρες από 16:00 έως και την 20:00, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 – Λάρισα, σε περίπτωση δε μη απαρτίας, την Τετάρτη 14/06/2017, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον οριστεί δικαστικός αντιπρόσωπος-πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, ή εκλογή τριών (3) μελών της εφορευτικής επιτροπής, εφόσον δεν ορισθεί δικαστικός.
Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, η υπόδειξη των υποψηφίων θα γίνει από τα Σωματεία-μέλη εγγράφως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 21:00, στα γραφεία της ΕΠΣΛ. Ταυτοχρόνως και μέχρι την αυτή καταληκτική ημερομηνία και ώρα κάθε υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα οφείλει να καταθέσει στον ίδιο τόπο και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα (αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, δήλωση – αίτηση του σωματείου – μέλους το οποίο τον προτείνει ως υποψήφιο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, και ποινικό μητρώο).

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής σε Εκλογική Γενική Συνέλευση και καλούνται όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία-μέλη να παραστούν νομίμως, προσκομίζοντας έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Λάρισας έγγραφο με το οποίο θα ορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο-μέλος τους ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό για την περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του πρώτου, που θα εκπροσωπήσει το σωματείο στην ως άνω Συνέλευση.

(Σημειώνεται ότι συνημμένα με την παρούσα πρόσκληση στις θυρίδες των σωματείων θα υπάρχει και υπόδειγμα εκπροσώπησης).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com