Σε δύο δόσεις το χρέος της ΑΕΛ στον Λαγό αλλιώς… -3

Μετά τον Αγγελο Αναστασιάδη και τον Κωνσταντίνο Μακρή, άλλη μια οφειλή από το πρόσφατο παρελθόν είναι ανοιχτή για την ΑΕΛ και μαζί ο κίνδυνος για αφαίρεση τριών βαθμών.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, ανακοίνωσε την Πέμπτη (3/1) ότι το χρέος των 43.675,63 ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων, θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη θα είναι σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης και η δεύτερη έπειτα από ένα μήνα. Αν η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τηρηθεί, η ΑΕΛ, σύμφωνα με την απόφαση, θα τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη «βυσσινί» φανέλα σε 25 αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου, την περίοδο 2017 – 18.

Η ανακοίνωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου:

«Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αναστάσιο ΛΑΓΟ του Αποστόλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 583/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (43.675,63 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ.», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα. Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...