30 Απριλίου λήγει η περίοδος των “πρώτων εγγραφών”

Από τη γραμματεία της Ένωσης υπενθυμίζεται ότι στις 30/04/2018 λήγει η προθεσμία των πρώτων εγγραφών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, Παράρτημα Β – Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές «Άρθρο 8, Χρονική περίοδος εγγραφών – επανεγγραφών:

1. Η πρώτη εγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 30/04 κάθε έτους».

Καλούνται όσα σωματεία έχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παραδώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του νόμιμου δελτίου της ΕΠΟ να τα προσκομίσουν ως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2018, ειδάλλως θα απολέσουν τα πληρωμένα τους πρωτόκολλα.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές (ημεδαπούς, κοινοτικούς & αλλοδαπούς).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...