Γ΄ ΕΠΣ Λάρισας 2013 – 2014

1ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Αμπελόκηποι      73 – 12   54
2. Ελευθεραί     66 – 19   49
3. Αμπελιά    57 – 43  42
4. Μυραϊκός    45 – 25   41
5. Χαρά    37 – 46   28
6. Υπέρεια      28 – 48   19
7. Μαυροβούνι     25 – 42   18
8. Δίλοφος      27 – 35   18
9. Κοιλάδα      31 – 54  15 *
10. Άγιος Γέωργιος      27 – 52    14
11. Ζωοδόχου Πηγή      22 – 54   11

* Από την Κοιλάδα έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί.

1η Αγωνιστική (6/10/2013)

Μαυροβούνι – Υπέρεια       4 – 0
Αμπελιά – Μυραϊκός       2 – 1
Χαρά – Αμπελόκηποι        1 – 6
Ζωοδόχους Πηγή – Ελευθεραί        0 – 5
Άγιος Γεώργιος – Δίλοφος       2 – 2
Ρεπό: Κοιλάδα

2η Αγωνιστική (13/10/2013, 11:00)

Κοιλάδα – Μαυροβούνι      2 – 1
Υπέρεια – Αμπελιά      2 – 6
Μυραϊκός – Ζωοδόχους Πηγή      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Άγιος Γεώργιος      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Ελευθεραί      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Χαρά

3η Αγωνιστική (20/10/2013)

Μαυροβούνι – Αμπελιά      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Κοιλάδα      3 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Υπέρεια      0 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Μυραϊκός       2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Αμπελόκηποι       0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Άγιος Γεώργιος

4η Αγωνιστική (26/10/2013)

Χαρά – Μαυροβούνι       3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελιά – Ζωοδόχους Πηγή        4 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Άγιος Γεώργιος       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Υπέρεια – Δίλοφος        3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Μυραϊκός       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ελευθεραί

5η Αγωνιστική (3/11/2013)

Μαυροβούνι – Ζωοδόχους Πηγή      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Γεώργιος – Χαρά      1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Αμπελιά      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Κοιλάδα      6 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Υπέρεια      4 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μυραϊκός

6η Αγωνιστική (17/11/2013)

Άγιος Γεώργιος – Μαυροβούνι      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Δίλοφος       1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Ελευθεραί       1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελιά – Αμπελόκηποι       4 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Μυραϊκός       0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Υπέρεια

7η Αγωνιστική (23/11/2013)

Μαυροβούνι – Δίλοφος        1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Άγιος Γεώργιος      3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Ζωοδόχους Πηγή       6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Χαρά       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Υπέρεια – Κοιλάδα        2 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Αμπελιά

8η Αγωνιστική (1/12/2013, 11:00)

Ελευθεραί – Μαυροβούνι      4 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Αμπελόκηποι      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Γεώργιος – Μυραϊκός      1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Υπέρεια      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελιά – Κοιλάδα      7 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ζωοδόχου Πηγή

9η Αγωνιστική (8/12/2013)

Μαυροβούνι – Αμπελόκηποι      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Ελευθεραί      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Υπέρεια – Άγιος Γεώργιος      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Ζωοδόχους Πηγή      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελιά – Χαρά      5 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δίλοφος

10η Αγωνιστική (14/12/2013)

Μυραϊκός – Μαυροβούνι      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Υπέρεια      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Κοιλάδα      2 – 1
Άγιος Γεώργιος – Αμπελιά      1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Χαρά      3 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Αμπελόκηποι

11η Αγωνιστική (05/01/2013, 11:00)

Υπέρεια – Μυραϊκός      2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Αμπελόκηποι      0 – 3 α.α.
Αμπελιά – Ελευθεραί      4 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Δίλοφος      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Άγιος Γεώργιος       4 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μαυροβούνι

12η Αγωνιστική

Υπέρεια – Μαυροβούνι      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Αμπελιά      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Χαρά      6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Ζωοδόχους Πηγή      5 – 1 (Για περισσότερα πατήσε εδώ)
Δίλοφος – Άγιος Γεώργιος      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Κοιλάδα

13η Αγωνιστική

Μαυροβούνι – Κοιλάδα      3 – 0
Αμπελιά – Υπέρεια      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Μυραϊκός      1 – 1
Άγιος Γεώργιος – Αμπελόκηποι      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Δίλοφος      4 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Χαρά

14η Αγωνιστική

Αμπελιά – Μαυροβούνι      5 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Χαρά      2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Υπέρεια – Ζωοδόχους Πηγή      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Δίλοφος      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Ελευθεραί      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Άγιος Γεώργιος

15η Αγωνιστική

Μαυροβούνι – Χαρά       1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Αμπελιά       2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Γεώργιος – Κοιλάδα       2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Υπέρεια       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Αμπελόκηποι        1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ελευθεραί

16η Αγωνιστική

Ζωοδόχους Πηγή – Μαυροβούνι      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Άγιος Γεώργιος      1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελιά – Δίλοφος      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Ελευθεραί       3 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Υπέρεια – Αμπελόκηποι      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μυραϊκός

17η Αγωνιστική

Μαυροβούνι – Άγιος Γεώργιος      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Ζωοδόχους Πηγή      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Χαρά      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Αμπελιά      7 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μυραϊκός – Κοιλάδα      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Υπέρεια

18η Αγωνιστική

Δίλοφος – Μαυροβούνι      5 – 2
Άγιος Γέωργιος – Ελευθεραί      2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Αμπελόκηποι      0 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Μυραϊκός      2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Κοιλάδα – Υπέρεια      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Αμπελιά

19η Αγωνιστική

Μαυροβούνι – Ελευθεραί       1 – 8
Αμπελόκηποι – Δίλοφος       4 – 0
Μυραϊκός – Άγιος Γεώργιος       5 – 1
Υπέρεια – Χαρά      1 – 1
Κοιλάδα – Αμπελιά      3 – 2
Ρεπό: Ζωοδόχου Πηγή

20η Αγωνιστική

Αμπελόκηποι – Μαυροβούνι       6 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελευθεραί – Μυραϊκός       3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Γεώργιος – Υπέρεια        2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ζωοδόχους Πηγή – Κοιλάδα        3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Χαρά – Αμπελιά         1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δίλοφος

21η Αγωνιστική

Μαυροβούνι – Μυραϊκός       1 – 2
Υπέρεια – Ελευθεραί       0 – 2
Κοιλάδα – Δίλοφος       1 – 3
Αμπελιά – Άγιος Γεώργιος       3 – 0
Χαρά – Ζωοδόχους Πηγή      0 – 0
Ρεπό: Αμπελόκηποι

22η Αγωνιστική

Μυραϊκός – Υπέρεια       6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμπελόκηποι – Κοιλάδα       7 – 0
Ελευθεραί – Αμπελιά       6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δίλοφος – Χαρά       2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Γεώργιος – Ζωοδόχους Πηγή       5 – 2
Ρεπό: Μαυροβούνι

2ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Βρυότοπος      47 – 16   46
2. Διογένης      48 – 27  42
3. Ελασσόνα 2013      37 – 14   42
4. Δέντρα       34 – 26   34
5. Εθνικός Ολύμπου      43 – 32   32
6. Δρυμός      42 – 37   27
7. Δυναμό      28 – 41   22
8. Λιβάδι      28 – 43   20
9. Δομένικο      24 – 40   20 *
10. Γεράνεια      16 –61   10
11. Μεσοχώρι      31– 44    3 *

Από το Μεσοχώρι έχουν αφαιρεθεί 10 βαθμοί και από το Δομένικο 2.

1η Αγωνιστική (05/10/2013)

Βρυότοπος – Μεσοχώρι       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Εθνικός Ολύμπου        1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Δρυμός       1 – 0
Δέντρα – Δυναμό        3 – 2
Δομένικο – Λιβάδι         3 – 0
Ρεπό: Διογένης

2η Αγωνιστική (12/10/2013)

Διογένης – Βρυότοπος       1 – 1
Μεσοχώρι – Γεράνεια        1 – 2
Εθνικός Ολύμπου – Δέντρα       3 – 0
Δρυμός – Δομένικο        3 – 1
Λιβάδι – Δυναμό       4 – 1
Ρεπό: Ελασσόνα 2013

3η Αγωνιστική (20/10/2013, 11:00)

Βρυότοπος – Γεράνεια      3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Διογένης      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Μεσοχώρι      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Εθνικός Ολύμπου      3 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Δρυμός      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δομένικο

4η Αγωνιστική (27/10/2013)

Ελασσόνα 2013 – Βρυότοπος        1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Δέντρα       2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Δομένικο        3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Λιβάδι       0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Εθνικός Ολύμπου       2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δυναμό

5η Αγωνιστική (9/11/2013)

Βρυότοπος – Δέντρα        5 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Ελασσόνα 2013      2 – 4
Λιβάδι – Γεράνεια       1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Διογένης      0 – 4
Δρυμός – Μεσοχώρι      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Εθνικός Ολύμπου

6η Αγωνιστική (16/11/2013)

Δομένικο – Βρυότοπος     1 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Λιβάδι      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Δυναμό      3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Δρυμός      2 – 6 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Εθνικός Ολύμπου       3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μεσοχώρι

7η Αγωνιστική (30/11/2013)

Βρυότοπος – Λιβάδι      4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Δομένικο      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Δέντρα      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Ελασσόνα 2013      0 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Διογένης      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Γεράνεια

8η Αγωνιστική (8/12/2013, 11:00)

Δυναμό – Βρυότοπος      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Δρυμός      2 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Εθνικός Ολύμπου      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Μεσοχώρι       3 – 0 α.α.
Γεράνεια – Διογένης      0 – 6 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δέντρα

9η Αγωνιστική (15/12/2013)

Βρυότοπος – Δρυμός      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Δυναμό      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Δομένικο      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Δέντρα      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Ελασσόνα 2013      0 – 1
Ρεπό: Λιβάδι

10η Αγωνιστική (25/01/2013)

Εθνικός Ολύμπου – Βρυότοπος      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Μεσοχώρι       4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Διογένης       1 – 4
Δομένικο – Γεράνεια        4 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Ελασσόνα 2013        2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δρυμός

11η Αγωνιστική (05/01/2014, 11:00)

Μεσοχώρι – Εθνικός Ολύμπου      3 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Δρυμός      4 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Δυναμό      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Λιβάδι      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Δομένικο      2 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Βρυότοπος

12η Αγωνιστική

Μεσοχώρι – Βρυότοπος       3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Γεράνεια       4 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Ελασσόνα 2013      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Δέντρα      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Δομένικο      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Διογένης

13η Αγωνιστική

Βρυότοπος – Διογένης      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Γεράνεια – Μεσοχώρι      1 – 3
Δέντρα – Εθνικός Ολύμπου      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Δρυμός      1 – 1 (κανονική διάρκεια) 0 – 3 α.α. (λόγω διακοπής) (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Λιβάδι      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ελασσόνα 2013

14η Αγωνιστική

Γεράνεια – Βρυότοπος      0 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Ελασσόνα 2013      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Δέντρα      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Λιβάδι        5 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Δυναμό       2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δομένικο

15η Αγωνιστική

Βρυότοπος – Ελασσόνα 2013       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Γεράνεια         6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Διογένης        1 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Μεσοχώρι       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Δρυμός       4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δυναμό

16η Αγωνιστική

Δέντρα – Βρυότοπος      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Δομένικο       4 – 0
Γεράνεια – Λιβάδι      2 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Διογένης – Δυναμό      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Δρυμός      4 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Εθνικός Ολύμπου

17η Αγωνιστική

Βρυότοπος – Δομένικο      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Λιβάδι – Δέντρα      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Ελασσόνα 2013      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Γεράνεια      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Διογένης      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μεσοχώρι

18η Αγωνιστική

Λιβάδι – Βρυότοπος      2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Δυναμό      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δέντρα – Δρυμός      4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελασσόνα 2013 – Εθνικός Ολύμπου      2 – 1
Διογένης – Μεσοχώρι      3 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Γεράνεια

19η Αγωνιστική

Βρυότοπος – Δυναμό       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Λιβάδι       5 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Εθνικός Ολύμπου – Δομένικο       1 – 3 
Μεσοχώρι – Ελασσόνα 2013      1 – 3
Διογένης – Γεράνεια      3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Δέντρα

20η Αγωνιστική

Δρυμός – Βρυότοπος       3 – 5
Δυναμό – Εθνικός Ολύμπου       3 – 4
Δομένικο – Μεσοχώρι       3 – 2
Δέντρα – Διογένης       1 – 1
Ελασσόνα 2013 – Γεράνεια       1 – 1
Ρεπό: Λιβάδι

21η Αγωνιστική

Βρυότοπος – Εθνικός Ολύμπου      2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Μεσοχώρι – Δυναμό       4 – 4
Διογένης – Λιβάδι       1 – 0
Γεράνεια – Δομένικο       0 – 4
Ελασσόνα 2013 – Δέντρα        1 – 1
Ρεπό: Δρυμός

22η Αγωνιστική

Εθνικός Ολύμπου – Μεσοχώρι       3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δρυμός – Διογένης       6 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δυναμό – Γεράνεια        2 – 0
Λιβάδι – Ελασσόνα 2013        0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Δομένικο – Δέντρα        1 – 3
Ρεπό: Βρυότοπος

3ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Άγιος Θωμάς       55 – 26   47
2. Καλαρρύτες       50 – 19   46
3. Ελάτεια      50 – 27   46
4. Ίκαρος Νεάπολης       56 – 24   41 *
5. Ιπποκράτης       47 – 23  36
6. Προμηθέας       44 – 23   33
7. Μελιβοιακός      47 – 37   23
8. Ευαγγελισμός       35 – 48   15
9. Ομόλιο       37 – 69   11 *
10. Έλαφος      14 – 54   9
11. Αμυγδαλή      16 – 96  1

* Από τον Ίκαρο Νεάπολης και το Ομόλιο έχουν αφαιρεθεί 2 και 4 βαθμοί αντιστοίχως.

1η Αγωνιστική (6/10/2013, 11:00)

Μελιβοιακός – Καλαρρύτες       2 – 4
Έλαφος – Ευαγγελισμός        2 – 0
Ελάτεια – Άγιος Θωμάς        0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας  – Ίκαρος Νεάπολης       0 – 0
Ιπποκράτης – Αμυγδαλή       8 – 0
Ρεπό: Ομόλιο

2η Αγωνιστική (13/10/2013)

Ομόλιο – Μελιβοιακός       4 – 4
Καλαρρύτες – Έλαφος         1 – 0
Ευαγγελισμός – Προμηθέας       1 – 1
Άγιος Θωμάς – Ιπποκράτης       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Ίκαρος Νεάπολης       1 – 5
Ρεπό: Ελάτεια

3η Αγωνιστική (20/10/2013)

Μελιβοιακός – Έλαφος      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Ομόλιο       3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Καλαρρύτες      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Ευαγγελισμός       1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Άγιος Θωμάς       1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ιπποκράτης

4η Αγωνιστική (3/11/2013)

Ελάτεια – Μελιβοιακός      5 – 3
Έλαφος – Προμηθέας       1 – 4
Ομόλιο – Ιπποκράτης       1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Καλαρρύτες – Αμυγδαλή       8 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Ευαγγελισμός       4 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ίκαρος Νεάπολης

5η Αγωνιστική (10/11/2013)

Μελιβοιακός – Προμηθέας      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Ελάτεια       3 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Έλαφος      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Ομόλιο       2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Καλαρρύτες      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ευαγγελισμός

6η Αγωνιστική (24/11/2013)

Ιπποκράτης – Μελιβοιακός      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Αμυγδαλή       8 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Ίκαρος Νεάπολης      3 – 0 α.α.
Έλαφος – Άγιος Θωμάς      0 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Ευαγγελισμός      0 – 3 α.α.
Ρεπό: Καλαρρύτες

7η Αγωνιστική (1/12/2013)

Μελιβοιακός – Αμυγδαλή      10 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Ιπποκράτης      2 – 6 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Προμηθέας      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Ελάτεια      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Καλαρρύτες – Ομόλιο      3 – 0 α.α. (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Έλαφος

8η Αγωνιστική (7/12/2013)

Ίκαρος Νεάπολης – Μελιβοιακός      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Άγιος Θωμάς      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Ευαγγελισμός      4 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Καλαρρύτες       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Έλαφος – Ομόλιο        0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Προμηθέας

9η Αγωνιστική (14/12/2013)

Μελιβοιακός – Άγιος Θωμάς      2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Ίκαρος Νεάπολης      0 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Καλαρρύτες – Ιπποκράτης      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Προμηθέας      1 – 7 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Έλαφος – Ελάτεια      1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Αμυγδαλή

10η Αγωνιστική (22/12/2013, 11:00)

Ευαγγελισμός – Μελιβοιακός      1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Καλαρρύτες      3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Ομόλιο      1 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Έλαφος      4 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Ελάτεια      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Άγιος Θωμάς

11η Αγωνιστική (05/1/2014, 11:00)

Καλαρρύτες – Ευαγγελισμός      5 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Άγιος Θωμάς      4 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Έλαφος – Ίκαρος Νεάπολης      0 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Αμυγδαλή      4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Ιπποκράτης      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Μελιβοιακός

12η Αγωνιστική

Καλαρρύτες – Μελιβοιακός      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Έλαφος      6 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Ελάτεια      2 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Προμηθέας      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Ιπποκράτης      1 – 7 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ομόλιο

13η Αγωνιστική

Μελιβοιακός – Ομόλιο      0 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Έλαφος – Καλαρρύτες      0 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Ευαγγελισμός      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Άγιος Θωμάς      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Αμυγδαλή       9 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ελάτεια

14η Αγωνιστική

Έλαφος – Μελιβοιακός        1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Ελάτεια        1 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Καλαρρύτες – Προμηθέας        2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Αμυγδαλή       2 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Ίκαρος Νεάπολης        1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ιπποκράτης

15η Αγωνιστική

Μελιβοιακός – Ελάτεια      4 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Έλαφος      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Ομόλιο      3 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Καλαρρύτες      1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Άγιος Θωμάς       3 – 5 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ίκαρος Νεάπολης

16η Αγωνιστική

Προμηθέας – Μελιβοιακός      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Ιπποκράτης      2 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Έλαφος – Αμυγδαλή      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Ίκαρος Νεάπολης      1 – 6
Καλαρρύτες – Άγιος Θωμάς      1 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Ευαγγελισμός

17η Αγωνιστική

Μελιβοιακός – Ιπποκράτης       1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Αμυγδαλή – Προμηθέας      0 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ίκαρος Νεάπολης – Ελάτεια      0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Άγιος Θωμάς – Έλαφος      2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Ομόλιο      3 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Καλαρρύτες

18η Αγωνιστική

Αμυγδαλή – Μελιβοιακός      0 – 3 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Ίκαρος Νεάπολης      1 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Προμηθέας – Άγιος Θωμάς      2 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Ευαγγελισμός      3 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Καλαρρύτες       2 – 6 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Έλαφος

19η Αγωνιστική

Μελιβοιακός – Ίκαρος Νεάπολης      1 – 3
Άγιος Θωμάς – Αμυγδαλή       2 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ευαγγελισμός – Ιπποκράτης       1 – 3
Καλαρρύτες – Ελάτεια       4 – 3
Ομόλιο – Έλαφος       4 – 1
Ρεπό: Προμηθέας

20η Αγωνιστική

Άγιος Θωμάς – Μελιβοιακός      3 – 2
Ίκαρος Νεάπολης – Ευαγγελισμός      2 – 1
Ιπποκράτης – Καλαρρύτες      1 – 0
Προμηθέας – Ομόλιο      7 – 1
Ελάτεια – Έλαφος       1 – 0

21η Αγωνιστική

Μελιβοιακός – Ευαγγελισμός       2 – 1
Καλαρρύτες – Ίκαρος Νεάπολης        1 – 2 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ομόλιο – Αμυγδαλή       6 – 3
Έλαφος – Ιπποκράτης        0 – 1 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ελάτεια – Προμηθέας        3 – 0 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ρεπό: Άγιος Θωμάς

22η Αγωνιστική

Ευαγγελισμός – Καλαρρύτες       1 – 2
Άγιος Θωμάς – Ομόλιο       8 – 1
Ίκαρος Νεάπολης – Έλαφος       6 – 1
Αμυγδαλή – Ελάτεια       1 – 4 (Για περισσότερα πατήστε εδώ)
Ιπποκράτης – Προμηθέας        0 – 4
Ρεπό: Μελιβοιακός