Αναδιάρθρωση Επιτροπών

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 στην αναδιάρθρωση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και της Τεχνικής Επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Γκουτζαμάνης Ιωάννης, ενώ τα μέλη παραμένουν οι κ.κ. Λίταινας Μιχαήλ και Κατσικάρης Κωνσταντίνος.
Ενώ μέλος της Τεχνικής Επιτροπής είναι και ο κ. Μερτζανίδης Κωνσταντίνος.