Γ΄ Εθνική 3ος Όμιλος 2021-22

Η Βαθμολογία (1η Αγωνιστική)

1. 
2. 
3.
4.
5.
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1η Αγωνιστική

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

2η Αγωνιστική

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

3η Αγωνιστική

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

4η Αγωνιστική

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

5η Αγωνιστική

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-