Γενική Συνέλευση της Αναγέννησης Πυργετού

Γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου συγκάλεσε η διοίκηση της Αναγέννησης Πυργετού για την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30.

Η συνέλευση, που θα έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του γηπέδου «Αστέριος Πετρωτός» στον Πυργετό.