Γ.Σ. στη Δόξα Βλαχογιαννίου

Το ΔΣ του ΑΟ ”Δόξα Βλαχογιαννίου” ανακοινώνει Γενική Συνέλευση της ομάδας, σύμφωνα με το καταστατικό, αλλά και λόγω θεμάτων που προέκυψαν στο τελευταίο ΔΣ και την αδυναμία κάποιων μελών να συνεχίσουν στην διοίκηση της ομάδας και υπέβαλαν την παραίτηση τους.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 21:00 στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας “ΠΑΛΕΤΑΣ” και στην πλατεία Βλαχογιαννίου, με την παρουσία του ΔΣ, των μελών και των φίλων της ομάδας και με τα παρακάτω θέματα:

1. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 2019-2020.

2. Διοικητικός απολογισμός περιόδου 2019-2020.

3. Αποφάσεις και προτάσεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της ομάδας για την συνέχεια.

Η παρουσία του ΔΣ και όλων των μελών και φίλων της ομάδας κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή συνέχεια, αφού οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα κρίνουν το μέλλον της παρούσας διοίκησης της οποίας η θητεία λήγει Ιούνιο του 2021.

Για τον ΑΟ “Δόξα Βλαχογιαννίου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο