Δηλώσεις Συμμετοχής τμημάτων υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλήματα υποδομών λήγουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες είναι οι κάτωθι:

K-16 (γεν.2005 και νεότεροι)
Κ-15 αμιγώς (γεν.2006)
Κ-14 (γεν.2007 και νεότεροι)
Κ-13 αμιγώς (γεν.2008)
Κ-12 (γεν.2009 και νεότεροι)