Διαδικασία διεξαγωγής εκλογών από τα σωματεία

Υπενθυμίζεται στα σωματεία – μέλη μας, τα οποία προτίθενται να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων λόγω λήξης της θητείας αυτών, να τις διενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όχι σύμφωνα με τα καταστατικά τους, δηλαδή αφενός με παρουσία δικηγόρου – δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας κατόπιν αίτησης, αφετέρου με την διαδικασία που προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο του Νόμου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους νομικούς της Ένωσης.