Εγκρίθηκε σε πρώτη φάση η αναδιάρθρωση

Στη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε η πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου κ. Λευτέρη Γρηγοριάδη, για τροποποίηση της φετινής προκήρυξης των πρωταθλημάτων, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, με το διοικητικό μέλος κ. Κων. Λυγούρα να ψηφίζει υπέρ της τροποποίησης αυτής, αλλά να επισημαίνει την άποψη ότι καλύτερα θα ήταν το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου να διεξαχθεί με 28 ομάδες σε 2 ομίλους. Χωρίς να απορριφθεί η πρότασή του αυτή, επισημάνθηκε στον κ. Λυγούρα, ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει στην Ένωση από τις εκλογές του Ιουνίου 2013, αν θέλει και βρίσκει σωστή την παραπάνω πρότασή του, θα μπορεί να την υλοποιήσει συντάσσοντας την προκήρυξη των πρωταθλημάτων περιόδου 2013 – 2014.

Η αλλαγή της φετινής προκήρυξης, αφορά αποκλειστικά και μόνο 3 άρθρα αυτής, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Τροποποιείται ως εξής:

1. Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί (διεξάγεται ήδη) σε ένα όμιλο των 18 ομάδων και ο πρωταθλητής της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα ανέλθει ή όχι στην Δ΄ Εθνική κατηγορία ή στην κατηγορία που τελικά θα ορίσει και ονομάσει η Ε.Π.Ο.

2. Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί (διεξάγεται ήδη) σε 1 όμιλο των 17 ομάδων και θα ανέλθουν στην Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του τελικού βαθμολογικού πίνακα.

3. Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα αυτής της κατηγορίας θα διεξαχθεί (διεξάγεται ήδη) σε δύο (2) ομίλους των 16 ομάδων και θα ανέλθουν στην Α1 κατηγορία έξη (6) ομάδες (οι τρεις (3) πρώτες βαθμολογικά του κάθε ομίλου.

4. Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί (διεξάγεται ήδη) σε τέσσερις (4) ομίλους και από την κατηγορία αυτή θα ανέλθουν στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία δέκα έξη (16) συνολικά ομάδες, οι τέσσερις (4) βαθμολογικά πρώτες από κάθε όμιλο.

Οι 4 ομάδες που θα καταλάβουν την 5η θέση της βαθμολογίας των ομίλων τους, θα συγκροτήσουν υποόμιλο και θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και θα συνταχθεί ειδικός βαθμολογικός πίνακας για την ενιαία βαθμολογική τους κατάταξη στη Γ΄ κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων θα γίνεται δημόσια κλήρωση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να ανέλθει ομάδα και δεν έχει γίνει αγώνας κατάταξης, η άνοδος θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων σωματείων.

Γίνεται μνεία ότι σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας, αν δεν ορίζεται αλλιώς στην παρούσα προκήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Τροποποιείται ως εξής:

1. Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Θα υποβιβαστεί στην Α1 κατηγορία  μία (1) ομάδα, η τελευταία του τελικού βαθμολογικού πίνακα, εφόσον ανέλθει ο πρωταθλητής μας στην παραπάνω Εθνική κατηγορία. Θα αυξηθούν αριθμητικά οι ομάδες που θα υποβιβαστούν, ανάλογα, σε περίπτωση μη ανόδου στην παραπάνω εθνική κατηγορία του πρωταθλητή μας, υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων μας από την Δ΄ Εθνική κατηγορία, ή τυχούσας ενεργοποίησης και συμμετοχής της ομάδας Οικονόμος Τσαριτσάνης στην Α΄ τοπική κατηγορία).

2. Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Από την Α1 ερασιτεχνική κατηγορία θα υποβιβαστούν στη Β΄ κατηγορία οι δύο (2) τελευταίες ομάδες του τελικού βαθμολογικού πίνακα. Θα αυξηθούν αριθμητικά οι ομάδες που θα υποβιβαστούν, ανάλογα, σε περίπτωση μη ανόδου στην παραπάνω εθνική κατηγορία του πρωταθλητή της Α΄ κατηγορίας, υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων μας από την Δ΄ Εθνική κατηγορία, ή τυχούσας ενεργοποίησης και συμμετοχής της ομάδας Οικονόμος Τσαριτσάνης στην Α΄ τοπική κατηγορία).

3. Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Από τη Β΄ ερασιτεχνική θα υποβιβαστούν στη Γ΄ κατηγορία δύο (2) ομάδες, οι τελευταίες των τελικών βαθμολογικών πινάκων των 2 ομίλων. Θα αυξηθούν αριθμητικά οι ομάδες που θα υποβιβαστούν, ανάλογα, σε περίπτωση μη ανόδου στην παραπάνω εθνική κατηγορία του πρωταθλητή μας, υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων μας από την Δ΄ Εθνική κατηγορία, ή τυχούσας ενεργοποίησης και συμμετοχής της ομάδας Οικονόμος Τσαριτσάνης στην Α΄ τοπική κατηγορία).

Εάν ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστούν επιπλέον από τη β΄ κατηγορία, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες πιθανότητες, είναι άρτιος (ζυγός) τότε θα διαμοιραστεί στους 2 ομίλους. Εάν είναι μονός, τότε θα διεξαχθεί αγώνας μπαράζ μεταξύ των υποψήφιων για υποβιβασμό ομάδων από τους 2 ομίλους.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ( παρ. 2 & 3)

Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2013 – 2014, καθορίζεται ως εξής

Α΄ Κατηγορία: 18 σωματεία

Α1 Κατηγορία: 18 σωματεία

Β΄ Κατηγορία: 42 σωματεία (14Χ3 ομίλους)

Γ΄ κατηγορία: Όλα τα υπόλοιπα σωματεία που νόμιμα θα ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία, καθώς και τυχόν νέα που θα νομιμοποιηθούν αθλητικά, χωρισμένα σε 3 ομίλους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...