Και τώρα οι δυο τους…

Ολοκληρώθηκε σήμερα ενώπιον του ΔΣ της ΑΕΛ η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της υπό σύσταση νέας ΠΑΕ ΑΕΛ. Πέραν της υποψηφιότητας του κ. Ευαγγέλου Πλεξίδα στην περίπτωση της θετικής εκτίμησης των πεπραγμένων του κατά την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 από τη ΓΣ (σύμφωνα με την από 9-8-2013 απόφαση ΓΣ), κατατέθηκε μία ακόμη υποψηφιότητα.

Συγκεκριμένα, στα γραφεία του Σωματείου προσήλθε ο ενδιαφερόμενος Louis Oliver Sierraμετά των κκ Λουκά Σάββα, Αλεξάντερ Νικολάι και Θεολόγη Αλεξανδράτου, οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου οι άνω ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν να μην γίνει γνωστό στο ΔΣ της ΑΕΛ μέχρι την 10η Απριλίου 2014, καταληκτική ημεροχρονολογία κατά την οποία συμφωνήθηκε ότι θα ανοιχτεί ο φάκελος από το ΔΣ ενώπιον του υποψηφίου ή νομίμου εκπροσώπου του, δεσμευόμενοι ενώπιον του ΔΣ ότι θα τηρήσουν την αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας από την πλευρά τους.

Ως εκ τούτου, το ΔΣ της ΑΕΛ , σεβόμενο την επιθυμία του ενδιαφερόμενου, κάνει δεκτό το αίτημά του παρά τα προβλήματα που ενδεχομένως αυτό δημιουργεί στην δυνατότητα του Σωματείου να αξιολογήσει εγκαίρως το περιεχόμενό του κατατεθειμένου φακέλου, και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να παράσχει ουδεμία σχετική πληροφορία.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου