Καταντήσατε τα πάντα… «παπάτζα»

Ορισμένοι έχετε μπερδέψει τα γεγονότα με τις… δημόσιες σχέσεις!

Αλλά όταν σας έχουν μάθει όλα τα χρόνια στις δημόσιες σχέσεις, στη «παπάτζα» και στο γλύψιμο, όταν γίνεται το… normal το θεωρείται… πρόβλημα!