Κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο

Σε συνέχεια της ενωτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε μετά τη συνάντηση των εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών παλαιότερων διοικήσεων της ΑΕΛ 1964, κατατέθηκε σήμερα στο Ειρηνοδικείο Λάρισας αίτηση των πέντε μελών της διοίκησης για διορισμό προσωρινής διοίκησης που θα χειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις του Σωματείου και θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών καταστατικών οργάνων.

Για τη στελέχωση της προσωρινής διοίκησης προτάθηκαν οι:

1) Αντώνιος Γραβάνης
2) Αθανάσιος Ολύμπιος
3) Μιχαήλ Παπουλιάκος
4) Νικόλαος Λυντέρης
5) Παναγιώτης Μαγαλιός
6) Χαράλαμπος Γκιάστας
7) Σπυρίδων Θεοχαρίδης
8) Ηλίας Φασούλας
9) Αναστάσιος Τριανταφύλλου
10) Αθανάσιος Κανάκης
11) Ζήσης Χελιδώνης.

Η έκδοση της σχετικής διάταξης αναμένεται εντός του επόμενου δεκαημέρου.