Μετονομασία κατηγοριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΝ Λάρισας με την υπ’ αριθμόν 10/17.08.2021 απόφασή του ψήφισε την μετονομασία των κατηγοριών. Οι νέες ονομασίες θα είναι πλέον οι: Α’ κατηγορία, Β’ κατηγορία και Γ’ κατηγορία (επισημαίνεται ότι για τη χρονιά 2021-2022 η επίσημη ονομασία της πρώτης κατηγορίας είναι Α’ DE-TOX).

Σκοπός αυτής της αλλαγής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των σωματείων με τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη.

Η οικονομική ελάφρυνση θα προκύψει τόσο μέσω της μείωσης των εξοδολογίων των διαιτητών, όσο και λόγω της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΕΠΟ η οποία έχει τροποποιήσει το κόστος των νέων δελτίων ανά κατηγορία.

Τέλος οι νέες κατηγορίες (Α, Β, Γ) αποτελούν σημαντική εξέλιξη και για την εναρμόνιση της ΕΠΣΝ Λάρισας με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.