Με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα

Από τη Γραμματεία της Ένωσης και για ενημέρωση των παραγόντων των σωματείων της δύναμής της, γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της ΕΠΟ άλλαξε το κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων που υπογράφουν οι γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων ποδοσφαιριστών για τους οποίους υπάρχει αίτηση έκδοσης δελτίου.

Το νέο έντυπο των υπεύθυνων δηλώσεων για την έκδοση δελτίων ανήλικων ποδοσφαιριστών, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από τη Γραμματεία της Ένωσης και να το επαναφέρουν μαζί με την αίτηση έκδοσης δελτίου, αφού έχει υπογραφεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου ποδοσφαιριστή και έχει επικυρωθεί από δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.