Νομικό Καθεστώς για τα Διαδικτυακά Καζίνο στην Ελλάδα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει τα επίγεια και τα διαδικτυακά καζίνο στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών όπως είναι και τα φρουτάκια και γενικότερα για το νομικό καθεστώς που διέπει τα καζίνο. Τον Αύγουστο του 2013 δόθηκε μία λίστα από την Ε.Ε.Ε.Π. όπου αναφέρει τα νόμιμα και τα μη νόμιμα καζίνο σύμφωνα με τον νόμο 4002/2011

Όποια εταιρία επιθυμεί να διεξάγει ηλεκτρονικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια θα πρέπει να διαθέτει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Όταν κάποιο καζίνο έχει λάβει την προβλεπόμενη άδεια, έχει υποχρέωση να τηρεί τις συμβάσεις που είναι υπογεγραμμένες μεταξύ των καζίνο και του Ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με αυτές, τα καζίνο υποχρεούνται να καταβάλουν ποσοστό 0,5% επί του μεικτού κέρδους τους, στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως έχει οριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. Εάν κάποιο καζίνο δεν τηρήσει αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις του, μπορεί να υπάρξει οριστική ανάκληση της άδειάς του αλλά και να υπάρξουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως εμφανίζονται στο άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4002/2011.

Διαδικτυακά καζίνο και νομοθεσία

Υπάρχουν αρκετά νόμιμα καζίνο στο ίντερνετ, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι εύκολα και γρήγορα, όπως π.χ. το bet365 casino.

Ποιο είναι όμως το νομικό καθεστώς που διέπει τα καζίνο στο ίντερνετ στην Ελλάδα; Το νομικό καθεστώς για τα διαδικτυακά καζίνο υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ορίζεται στα άρθρα 45 έως 50 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180).

  • Οι απαραίτητες άδειες για τα διαδικτυακά καζίνο χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν. Οι προϋποθέσεις που προστατεύουν τους παίκτες και το δημόσιο συμφέρον, καθορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
  • Οι άδειες χορηγούνται μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
  • Η άδεια έχει ισχύ 5 χρόνια από την κατακύρωση.
  • Υπάρχει η δυνατότητα να ανανεωθεί η άδεια. Ο ανάδοχος μπορεί ένα χρόνο πριν λήξει η διάρκειά της, να ζητήσει με αίτησή του την ανανέωσή της.

Ποιες είναι η προϋποθέσεις για να δοθεί πιστοποίηση σε ένα τυχερό παιχνίδι

  • Δεν επιτρέπεται να γίνεται εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού το οποίο θα επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, το software του Ηλεκτρονικού Τεχνικού-Ψυχαγωγικού Παιχνιδιού θα πρέπει να επηρεάζεται μόνο από τον παίκτη.
  • Το ηλεκτρονικό τεχνικό-ψυχαγωγικό παιχνίδι θα πρέπει να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
  • Στα παιγνιομηχανήματα υφίσταται κάποιο όριο ηλικίας, οπότε θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια που επισημαίνει και το ηλικιακό όριο, σύμφωνα με το «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια» (PanEuropean Game Information – “PEGI”)
  • Εάν δεν υπάρχει η άδεια με το ηλικιακό όριο, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π το περιεχόμενο του παιχνιδιού.
  • Θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού – ψυχαγωγικού παιχνιδιού.

Οι παραβάσεις οδηγούν σε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), επιφέρει στους παραβάτες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ύστερα από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εάν υπάρξει παράβαση των διατάξεων του Ν.4002/2011(ΦΕΚ Α’ 180), επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες. Εκτός από τις βαρύτατες ποινικές κυρώσεις που επιβάλουν χρηματικές ποινές αλλά και ποινές φυλάκισης, υπάρχουν και οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλουν μέχρι και οριστική ανάκληση της άδειας και πρόστιμα ύψους μέχρι και 2.000.000 ευρώ.