Ο Μπανιάς στη θέση του Αντιπροέδρου στην ΕΠΣΛ!

Μετά από την επιστολή παραίτησης του κ. Γκούμα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΝΛ και τη θέση του αντιπροέδρου, το Δ.Σ. αποφάσισε ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Ενώσεως καθήκοντα Αντιπροέδρου να αναλάβει ο κ. Μπανιάς Πέτρος.