Παραλαβή νέων Αιτήσεων Μεταβολών/Μετεγγραφική περίοδος 2022-23

Από την ΕΠΣΝ Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι εκπρόσωποι των ερασιτεχνικών σωματείων και οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατότητα από την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και κατά τις ώρες 08:30-14:30, να προμηθεύονται τα νέα έντυπα μεταβολών για την μετεγγραφική περίοδο 2022 – 2023.

Η τιμή του κάθε εντύπου είναι δύο (2) ευρώ για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και πέντε (5) ευρώ για τους επαγγελματίες.

Μετεγγραφικές Περίοδοι για ερασιτεχνικά σωματεία

 • Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.08.2022
  έως και 31.10.2022.
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από
  01.01.2022 έως και 31.01.2023.
 • Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022.
 • Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023.
 • Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως
  και 31.10.2021.
 • Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από
  01.01.2023 έως και 31.01.2023.
 • Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022
  έως και 30.06.2023.
 • Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και 31.10.2022.
 • Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2023 έως και
  31.01.2023.
 • Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022
  έως και 30.06.2023.
 • Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022
  έως και 30.06.2023.
 • Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ενός
  ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως
  και 30.06.2023.