Πιστοποιητικά Μεταβολών Σωματείων

Μετά από ενημέρωση της Γ.Γ.Α., θα πρέπει όλα τα σωματεία της ΕΠΣΝ Λάρισας μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 να προσκομίσουν στα γραφεία της Ένωσης ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο epslarisas@otenet.gr το Πιστοποιητικό Μεταβολών του Καταστατικού τους.

Στην περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν έχει παραλάβει ακόμα το εν λόγω έγγραφο από το Πρωτοδικείο Λάρισας, να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμματεία της Ένωσης.