Ποινολόγιο ΕΠΣΛ, 22/11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ης.11.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΗ

16/11 ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ Χ. 1353717 ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 + 10

17/11 ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ Α. 1327391 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 4 + 40

17/11 ΤΣΑΤΣΟΣ Ν. 1321249 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 3 + 30

17/11 ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ Γ. 1179231 ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ/ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 3 + 30

17/11 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Λ. 1267363 ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ/ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ 1 + 10

16/11 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ Κ. 1356845 ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 2 + 20

16/11 ΚΑΜΑΜΙ Ν. 1417450 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ 1 + 10

17/11 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. 1381871 ΘΕΡΜΑΊ΄ΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 3 + 30

17/11 CANDO A. 1481654 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 3 + 30

16/11 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Ν. 1269771 ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ 1 + 10

16/11 ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ Γ. 1213849 ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ 1 + 10

16/11 ΓΕΡΑΣΗΣ Η. 1416534 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 4 + 40

16/11 ΣΑΛΑ Ο. 1413916 ΑΕ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016 2η ΚΙΤΡΙΝΗ 1 + 10

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ