Σεμινάρια νέων διαιτητών Γ΄ Εθνικής

Προκειμένου να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, οι νέοι υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές, οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές και οι νέες υποψήφιες γυναίκες των γυναικείων πρωταθλημάτων, πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευση:

Πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

Οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Επίσης πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι νέοι υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας και οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας θα πρέπει να επαναλάβουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι τέσσερις φορές (24) το τρέξιμο των 150 μέτρων και του βαδίσματος των 50 μέτρων, δηλαδή δώδεκα (12) στροφές (24χ150 μέτρα), προκειμένου το τεστ να θεωρηθεί επιτυχημένο.

Οι νέες υποψηφίες γυναίκες διαιτητές των γυναικείων πρωταθλημάτων θα πρέπει να επαναλάβουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι φορές (20) το τρέξιμο των 150 μέτρων και του βαδίσματος των 50 μέτρων, δηλαδή δώδεκα (10) στροφές (20χ50 μέτρα), προκειμένου το τεστ να θεωρηθεί επιτυχημένο.