Β΄ ΕΠΣ Λάρισας 2015 – 2016

1ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Κιλελέρ     45 – 19     50
2. Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας      44 – 21   43
3. Μελισσοχώρι      41 – 29     40
4. Στόμιο     40 – 25    38
5. Λύκοι     28 – 19    35
6. Ομόνοια      38 – 28   32
7. Αρμένιο      31 – 34   31
8. Ομορφοχώρι     23 – 35   24
9. Μελία     17 – 35     21
10. Διογένης     33 – 51    18
11. Μαρμαρίνη     27 – 40   18
12. Μελιβοιακός     27 – 52     9 *

* Ο Μελιβοιακός έχει ποινή αφαίρεσης -6 βαθμών.

1η Αγωνιστική

Μελιβοιακός 1 – 2 Στόμιο
Διογένης 1 – 4 Κιλελέρ
Μελισσοχώρι 3 – 2 Αρμένιο
Ομορφοχώρι 0 – 1 Λύκοι
Ομόνοια 7 – 0 Μελία
Ατρόμητοι/Θύελλα 1 – 1 Μαρμαρίνη

2η Αγωνιστική

Μελία 2 – 1 Λύκοι
Αρμένιο 1 – 1 Ομόνοια
Μαρμαρίνη 1 – 1 Ομορφοχώρι
Κιλελέρ 4 – 2 Μελισσοχώρι
Στόμιο 0 – 1 Ατρόμητοι/Θύελλα
Διογένης 2 – 3 Μελιβοιακός

3η Αγωνιστική

Λύκοι 0 – 0  Αρμένιο
Μελία 2 – 0 Μαρμαρίνη
Ομόνοια 1 – 1 Κιλελέρ
Ομορφοχώρι 1 – 1 Στόμιο
Μελισσοχώρι 2 – 2 Διογένης
Μελιβοιακός 3 – 6 Ατρόμητοι/Θύελλα

4η Αγωνιστική

Αρμένιο 0 – 0  Μαρμαρίνη
Κιλελέρ 0 – 1 Λύκοι
Στόμιο 3 – 0 Μελία
Διογένης 1 – 2 Ομόνοια
Ατρόμητοι/Θύελλα 1 – 2 Ομορφοχώρι
Μελισσοχώρι 2 – 0 Μελιβοιακός

5η Αγωνιστική

Μαρμαρίνη 0 – 1  Κιλελέρ
Αρμένιο 2 – 0 Στόμιο
Λύκοι 5 – 1 Διογένης
Μελία 1 – 0 Ατρόμητοι/Θύελλα
Ομόνοια 1 – 2 Μελισσοχώρι
Μελιβοιακός 2 – 1 Ομορφοχώρι

6η Αγωνιστική

Στόμιο 0 – 3  Κιλελέρ
Διογένης 4 – 1 Μαρμαρίνη
Ατρόμητοι/Θύελλα 3 – 2 Αρμένιο
Μελισσοχώρι  2 – 1 Λύκοι
Ομορφοχώρι 0 – 1 Μελία
Ομόνοια 4 – 2 Μελιβοιακός

7η Αγωνιστική

Μελιβοιακός 0 – 0  Μελία
Στόμιο 4 – 0 Διογένης
Κιλελέρ 2 – 1 Ατρόμητοι/Θύελλα
Μαρμαρίνη 2 – 5 Μελισσοχώρι
Αρμένιο 1 – 0 Ομορφοχώρι
Λύκοι 0 – 0 Ομόνοια

8η Αγωνιστική

Ατρόμητοι/Θύελλα 6 – 1  Διογένης
Μελισσοχώρι 2 – 1 Στόμιο
Ομορφοχώρι 2 – 1 Κιλελέρ
Ομόνοια 2 – 2 Μαρμαρίνη
Μελία 1 – 1 Αρμένιο
Λύκοι 3 – 0 Μελιβοιακός

9η Αγωνιστική

Ατρόμητοι/Θύελλα 0 – 0  Μελισσοχώρι
Διογένης 2 – 0 Ομορφοχώρι
Στόμιο 0 – 0 Ομόνοια
Κιλελέρ 2 – 0 Μελία
Μαρμαρίνη 1 – 1 Λύκοι
Μελιβοιακός 1 – 0 Αρμένιο

10η Αγωνιστική

Ομορφοχώρι 1 – 1  Μελισσοχώρι
Ομόνοια 0 – 1 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Μελία 2 – 2 Διογένης
Λύκοι 1 – 1 Στόμιο
Αρμένιο 1 – 2 Κιλελέρ
Μαρμαρίνη 0 – 0 Μελιβοιακός

11η Αγωνιστική

Ομορφοχώρι 1 – 1 Ομόνοια
Μελισσοχώρι 1 – 1 Μελία
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 3 – 0 Λύκοι
Διογένης 4 – 0 Αρμένιο
Στόμιο 4 – 1 Μαρμαρίνη
Κιλελέρ 4 – 0 Μελιβοιακός

12η Αγωνιστική

Μελία 1 – 2 Ομόνοια
Λύκοι 1 – 0 Ομορφοχώρι
Αρμένιο 2 – 2 Μελισσοχώρι
Μαρμαρίνη 0 – 2 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισς
Κιλελέρ 2 – 1 Διογένης
Στόμιο 3 – 1 Μελιβοιακός

13η Αγωνιστική

Λύκοι 2 – 0 Μελία
Ομόνοια 2 – 3 Αρμένιο
Ομορφοχώρι 3 – 1 Μαρμαρίνη
Μελισσοχώρι 0 – 2 Κιλελέρ
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 2 – 0 Στόμιο
Μελιβοιακός 6 – 3 Διογένης

14η Αγωνιστική

Αρμένιο 0 – 0 Λύκοι
Μαρμαρίνη 2 – 2 Μελία
Κιλελέρ 2 – 1 Ομόνοια
Στόμιο 2 – 1 Ομορφοχώρι
Διογένης 0 – 2 Μελισσοχώρι
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 2 – 1 Μελιβοιακός

15η Αγωνιστική

Μαρμαρίνη 1 – 2 Αρμένιο
Λύκοι 1 – 0 Κιλελέρ
Μελία 1 – 2 Στόμιο
Ομόνοια 1 – 1 Διογένης
Ομορφοχώρι 0 – 4 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Μελιβοιακός 1 – 3 Μελισσοχώρι

16η Αγωνιστική

Κιλελέρ 1 – 0 Μαρμαρίνη
Στόμιο 6 – 0 Αρμένιο
Διογένης 1 – 3 Λύκοι
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 4 – 0 Μελία
Μελισσοχώρι 1 – 1 Ομόνοια
Ομορφοχώρι 2 – 0 Μελιβοιακός

17η Αγωνιστική

Κιλελέρ 2 – 3 Στόμιο
Μαρμαρίνη 5 – 1 Διογένης
Αρμένιο 2 – 0 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Λύκοι 2 – 0 Μελισσοχώρι
Μελία 0 – 2 Ομορφοχώρι
Μελιβοιακός 3 – 4 Ομόνοια

18η Αγωνιστική

Διογένης 0 – 1 Στόμιο
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 0 – 0 Κιλελέρ
Μελισσοχώρι 3 – 0 Μαρμαρίνη
Ομορφοχώρι 2 – 4 Αρμένιο
Ομόνοια 2 – 1 Λύκοι
 Μελία 1 – 0 Μελιβοιακός

19η Αγωνιστική

Διογένης 1 – 3 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Στόμιο 2 – 2 Μελισσοχώρι
Κιλελέρ 4 – 1 Ομορφοχώρι
Μαρμαρίνη 2 – 2 Ομόνοια
Αρμένιο 0 – 0 Μελία
Μελιβοιακός 0 – 0 Λύκοι

20η Αγωνιστική

Μελισσοχώρι 2 – 5 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Ομορφοχώρι 2 – 4 Διογένης
Ομόνοια 0 – 0 Στόμιο
Μελία 1 – 2 Κιλελέρ
Λύκοι 1 – 1 Μαρμαρίνη
Αρμένιο 3 – 1 Μελιβοιακός

21η Αγωνιστική

Μελισσοχώρι 1 – 0 Ομορφοχώρι
Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας 2 – 3 Ομόνοια
Διογένης 1 – 0 Μελία
Στόμιο 3 – 1 Λύκοι
Κιλελέρ 3 – 1 Αρμένιο
Μελιβοιακός 1 – 3 Μαρμαρίνη

22η Αγωνιστική

Μελιβοιακός 1 – 4 Κιλελέρ
Μαρμαρίνη 3 – 2 Στόμιο
Αρμένιο 3 – 1 Διογένης
Λύκοι 2 – 2 Ατρόμητοι/Θύελλα Λάρισας
Μελία 1 – 3 Μελισσοχώρι
Ομόνοια 1 – 1 Ομορφοχώρι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΠΑΛΑ - STONEMAN

2ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Πουρνάρι     48 – 20     56
2. Νεάπολη     45 – 11    49
3. Δένδρα    36 – 27    38
4. Ακαδημία Τυρνάβου   46 – 23    37
5. Μεσοχώρι     31 – 20    34
6. Ανθούπολη    30 – 30    31
7. Καρυά     37 – 40    30
8. Βερδικούσια    28 – 32    29
9. Ροδιακός     30 – 40    24
10. Μεγ. Ελευθεροχώρι     20 – 34    18
11. Καλαρρύτες    25 – 54     8 *
12. Συκέα     12 – 56     8 *

* Η Συκέα έχει ποινή αφαίρεσης -2 βαθμών και οι Καλαρρύτες -3.
** Το παιχνίδι ανάμεσα σε Μεσοχώρι και Καλαρρύτες διεκόπη στο 87′ κι ενώ το σκορ ήταν 2 – 2.

1η Αγωνιστική

Συκέα 0 – 2 Πουρνάρι
Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 0 Καλαρρύτες
Δένδρα 0 – 0 Νεάπολη
Καρυά 3 – 0 Βερδικούσια
Ανθούπολη 1 – 1 Ροδιακός
Ακαδημία Τυρνάβου 0 – 0 Μεσοχώρι

2η Αγωνιστική

Μεσοχώρι 2 – 0 Ροδιακός
Βερδικούσια 1 – 1 Ακαδημία Τυρνάβου
Νεάπολη 3 – 1 Ανθούπολη
Καλαρρύτες 0 – 2 Καρυά
Πουρνάρι 3 – 2 Δένδρα
Μεγ. Ελευθεροχώρι 2 – 0 Συκέα

3η Αγωνιστική

Ροδιακός 0 – 1  Βερδικούσια
Μεσοχώρι 1 – 1 Νεάπολη
Ακαδημία Τυρνάβου 4 – 0 Καλαρρύτες
Ανθούπολη 2 – 3 Πουρνάρι
Καρυά 2 – 0 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Συκέα 1 – 2 Δένδρα

4η Αγωνιστική

Βερδικούσια 0 – 0  Νεάπολη
Καλαρρύτες 1 – 6 Ροδιακός
Πουρνάρι 1 – 2 Μεσοχώρι
Μεγ. Ελευθεροχώρι 2 – 3 Ακαδημία Τυρνάβου
Δένδρα 0 – 2 Ανθούπολη
Καρυά 2 – 0 Συκέα

5η Αγωνιστική

Νεάπολη 4 – 0  Καλαρρύτες
Βερδικούσια 4 – 2 Πουρνάρι
Ροδιακός 3 – 1 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Μεσοχώρι 0 – 0 Δένδρα
Ακαδημία Τυρνάβου 1 – 0 Καρυά
Συκέα 1 – 1 Ανθούπολη

6η Αγωνιστική

Πουρνάρι 3 – 2  Καλαρρύτες
Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 3 Νεάπολη
Δένδρα 1 – 0 Βερδικούσια
Καρυά 1 – 1 Ροδιακός
Ανθούπολη 0 – 2 Μεσοχώρι
Ακαδημία Τυρνάβου 1 – 0 Συκέα

7η Αγωνιστική

Πουρνάρι 1 – 0  Μεγ. Ελευθεροχώρι
Καλαρρύτες 1 – 0 Δένδρα
Νεάπολη 6 – 0 Καρυά
Βερδικούσια 1 – 1 Ανθούπολη
Ροδιακός 3 – 2 Ακαδημία Τυρνάβου
Συκέα 0 – 3 Μεσοχώρι

8η Αγωνιστική

Μεσοχώρι 0 – 0  Βερδικούσια
Δένδρα 0 – 2 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Καρυά 2 – 3 Πουρνάρι
Ανθούπολη 2 – 0 Καλαρρύτες
Ακαδημία Τυρνάβου 2 – 3 Νεάπολη
Ροδιακός 3 – 0 Συκέα

9η Αγωνιστική

Δένδρα 4 – 1  Καρυά
Μεγ. Ελευθεροχώρι 6 – 0 Ανθούπολη
Πουρνάρι 1 – 0 Ακαδημία Τυρνάβου
Καλαρρύτες 0 – 4 Μεσοχώρι
Νεάπολη 3 – 0 Ροδιακός
Συκέα 2 – 1 Βερδικούσια

10η Αγωνιστική

Νεάπολη 4 – 0 Συκέα
Βερδικούσια 2 – 1 Καλαρρύτες
Ανθούπολη 2 – 2 Καρυά
Ακαδημία Τυρνάβου 1 – 2 Δένδρα
Μεσοχώρι 3 – 1 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Ροδιακός 2 – 2 Πουρνάρι

11η Αγωνιστική

Ανθούπολη 2 – 1 Ακαδημία Τυρνάβου
Καρυά 1 – 3 Μεσοχώρι
Δένδρα 3 – 1 Ροδιακός
Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 1 Βερδικούσια
Πουρνάρι 1 – 0 Νεάπολη
Καλαρρύτες 5 – 0 Συκέα

12η Αγωνιστική

Μεσοχώρι 1 – 2 Ακαδημία Τυρνάβου
Ροδιακός 0 – 1 Ανθούπολη
Βερδικούσια 0 – 0 Καρυά
Νεάπολη 2 – 0 Δένδρα
Καλαρρύτες 2 – 0 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Πουρνάρι 4 – 0 Συκέα

13η Αγωνιστική

Ροδιακός 0 – 0 Μεσοχώρι
Ακαδημία Τυρνάβου 3 – 0 Βερδικούσια
Ανθούπολη 1 – 2 Νεάπολη
Καρυά 2 – 1 Καλαρρύτες
Δένδρα 0 – 3 Πουρνάρι
Συκέα 0 – 0 Μεγ. Ελευθεροχώρι

14η Αγωνιστική

Βερδικούσια 2 – 0 Ροδιακός
Νεάπολη 0 – 0 Μεσοχώρι
Καλαρρύτες 0 – 2 Ακαδημία Τυρνάβου
Πουρνάρι 1 – 0 Ανθούπολη
Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 2 Καρυά
Δένδρα 2 – 0 Συκέα

15η Αγωνιστική

Νεάπολη 4 – 1 Βερδικούσια
Ροδιακός 2 – 2 Καλαρρύτες
Μεσοχώρι 0 – 2 Πουρνάρι
Ακαδημία Τυρνάβου 5 – 2 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Ανθούπολη 0 – 0 Δένδρα
Συκέα 0 – 4 Καρυά

16η Αγωνιστική

Καλαρρύτες 1 – 2 Νεάπολη
Πουρνάρι 3 – 0 Βερδικούσια
Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 1 Ροδιακός
Δένδρα 2 – 0 Μεσοχώρι
Καρυά 1 – 4 Ακαδημία Τυρνάβου
Ανθούπολη 3 – 1 Συκέα

17η Αγωνιστική

Καλαρρύτες 1 – 3 Πουρνάρι
Νεάπολη 0 – 0 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Βερδικούσια 3 – 3 Δένδρα
Ροδιακός 2 – 0 Καρυά
Μεσοχώρι 0 – 1 Ανθούπολη
Συκέα 0 – 8 Ακαδημία Τυρνάβου

18η Αγωνιστική

Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 1 Πουρνάρι
Δένδρα 3 – 2 Καλαρρύτες
Καρυά 0 – 1 Νεάπολη
Ανθούπολη 0 – 0 Βερδικούσια
Μεσοχώρι 1 – 0 Συκέα
Ακαδημία Τυρνάβου 3 – 0 Ροδιακός

19η Αγωνιστική

Μεγ. Ελευθεροχώρι 0 – 2 Δένδρα
Πουρνάρι 3 – 2 Καρυά
Καλαρρύτες 1 – 2 Ανθούπολη
Νεάπολη 1 – 0 Ακαδημία Τυρνάβου
Βερδικούσια 2 – 2 Μεσοχώρι
Συκέα 1 – 1 Ροδιακός

20η Αγωνιστική

Καρυά 1 – 3 Δένδρα
Ανθούπολη 4 – 0 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Ακαδημία Τυρνάβου 1 – 2 Πουρνάρι
Μεσοχώρι 3 – 0 α.α. Καλαρρύτες
Ροδιακός 1 – 4 Νεάπολη
Βερδικούσια 3 – 1 Συκέα

21η Αγωνιστική

Καρυά 5 – 4 Ανθούπολη
Δένδρα 1 – 1 Ακαδημία Τυρνάβου
Μεγ. Ελευθεροχώρι 2 – 0 Μεσοχώρι
Πουρνάρι 4 – 0 Ροδιακός
Καλαρρύτες 3 – 5 Βερδικούσια
Συκέα 2 – 2 Νεάπολη

22η Αγωνιστική

Συκέα 3 – 2 Καλαρρύτες
Νεάπολη 0 – 0 Πουρνάρι
Βερδικούσια 1 – 2 Μεγ. Ελευθεροχώρι
Ροδιακός 3 – 6 Δένδρα
Μεσοχώρι 3 – 5 Καρυά
Ακαδημία Τυρνάβου 1 – 1 Ανθούπολη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΠΑΛΑ STONEMAN LATIN

3ος Όμιλος

Η Βαθμολογία (Τελική)

1. Αμπελιά      58 – 20   56
2. Αναγέννηση Φαρσάλων     43 – 20    51
3. Πελασγιώτιδα      32 – 16    46
4. Κοιλάδα    45 – 31    44
5. Μαυροβούνι      40 – 24     38
6. Πανιώνιος      44 – 50   35
7. Βαμβακού      41 – 31    34
8. Ναρθάκι     28 – 35     31
9. Χαραυγή     42 – 55      27
10. Κουλούρι     42 – 53    26
11. Υπέρεια     40 – 37    25
12. Τερψιθέα      34 – 38     20
13. Άγιος Θωμάς     4 – 70    4

* Η Χαραυγή έχει δύο μηδενισμούς και – 1.

1η Αγωνιστική

Πελασγιώτιδα 1 – 2 Ναρθάκι
Άγιος Θωμάς 0 – 0 Υπέρεια
Κουλούρι 1 – 2 Αναγέννηση Φαρσάλων
Χαραυγή 1 – 4 Κοιλάδα
Βαμβακού 2 – 2 Τερψιθέα
Πανιώνιος 2 – 0 Αμπελιά
Ρεπό Μαυροβούνι

2η Αγωνιστική

Ναρθάκι 2 – 0 Βαμβακού
Αναγέννηση Φαρσάλων 1 – 1 Υπέρεια
Αμπελιά 8 – 1 Άγιος Θωμάς
Κοιλάδα 3 – 3 Κουλούρι
Τερψιθέα 1 – 3 Πανιώνιος
Μαυροβούνι 2 – 4 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Χαραυγή

3η Αγωνιστική

Αναγέννηση Φαρσάλων 1 – 1  Αμπελιά
Υπέρεια 3 – 3 Κοιλάδα
Άγιος Θωμάς 2 – 1 Τερψιθέα
Πανιώνιος 4 – 0 Ναρθάκι
Χαραυγή 0 – 3 α.α. Μαυροβούνι
Πελασγιώτιδα 0 – 2 Βαμβακού
Ρεπό Κουλούρι

4η Αγωνιστική

Χαραυγή 0 – 3 α.α.  Πελασγιώτιδα
Βαμβακού 4 – 0 Πανιώνιος
Κοιλάδα 3 – 2 Αμπελιά
Τερψιθέα  0 – 4 Αναγέννηση Φαρσάλων
Ναρθάκι  3 – 0 Άγιος Θωμάς
Μαυροβούνι  2 – 0 Κουλούρι
Ρεπό Υπέρεια

5η Αγωνιστική

Πελασγιώτιδα 3 – 0 Πανιώνιος
Κοιλάδα 2 – 1 Τερψιθέα
Αναγέννηση Φαρσάλων 2 – 0 Ναρθάκι
Υπέρεια 2 – 1 Μαυροβούνι
Άγιος Θωμάς 1 – 3 Βαμβακού
Κουλούρι 4 – 2 Χαραυγή
Ρεπό Αμπελιά

6η Αγωνιστική

Ναρθάκι 0 – 3  Κοιλάδα
Μαυροβούνι 1 – 1 Αμπελιά
Βαμβακού 0 – 0 Αναγέννηση Φαρσάλων
Χαραυγή 0 – 4 Υπέρεια
Πανιώνιος 2 – 0 Άγιος Θωμάς
Κουλούρι 1 – 1 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Τερψιθέα

7η Αγωνιστική

Αναγέννηση Φαρσάλων 4 – 3  Πανιώνιος
Τερψιθέα 0  – 0 Μαυροβούνι
Κοιλάδα 0 – 2 Βαμβακού
Αμπελιά 5 – 1 Χαραυγή
Υπέρεια 4 – 1 Κουλούρι
Πελασγιώτιδα 1  – 0 Άγιος Θωμάς
Ρεπό Ναρθάκι

8η Αγωνιστική

Μαυροβούνι 0 – 0  Ναρθάκι
Χαραυγή 3 – 2 Τερψιθέα
Πανιώνιος 1 – 4 Κοιλάδα
Κουλούρι 1 – 5 Αμπελιά
Άγιος Θωμάς 0 – 1 Αναγέννηση Φαρσάλων
Υπέρεια 1 – 2 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Βαμβακού

9η Αγωνιστική

Ναρθάκι 0 – 3 Χαραυγή
Τερψιθέα 3 – 2 Κουλούρι
Κοιλάδα 3 – 0 Άγιος Θωμάς
Αμπελιά 4 – 1 Υπέρεια
Πελασγιώτιδα 3 – 0 Αναγέννηση Φαρσάλων
Βαμβακού 1 – 3 Μαυροβούνι
Ρεπό Πανιώνιος

10η Αγωνιστική

Αναγέννηση Φαρσάλων 1 – 1 Κοιλάδα
Αμπελιά 1 – 1 Πελασγιώτιδα
Κουλούρι 1 – 1 Ναρθάκι
Πανιώνιος 2 – 2 Μαυροβούνι
Χαραυγή 1 – 2 Βαμβακού
Υπέρεια 1 – 1 Τερψιθέα
Ρεπό Άγιος Θωμάς

11η Αγωνιστική

Τερψιθέα 0 – 3 Αμπελιά
Ναρθάκι 1 – 0 Υπέρεια
Μαυροβούνι 5 – 0 Άγιος Θωμάς
Βαμβακού 4 – 2 Κουλούρι
Πανιώνιος 2 – 4 Χαραυγή
Πελασγιώτιδα 1 – 0 Κοιλάδα
Ρεπό Αναγέννηση Φαρσάλων

12η Αγωνιστική

Κουλούρι 2 – 5 Πανιώνιος
Άγιος Θωμάς 0 – 3 Χαραυγή
Υπέρεια 1 – 1 Βαμβακού
Αναγέννηση Φαρσάλων 1 – 0 Μαυροβούνι
Αμπελιά 2 – 0 Ναρθάκι
Τερψιθέα 1 – 0 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Κοιλάδα

13η Αγωνιστική

Άγιος Θωμάς 0 – 2 Κουλούρι
Πανιώνιος 2 – 0 Υπέρεια
Χαραυγή 1 – 3 Αναγέννηση Φαρσάλων
Βαμβακού 1 – 1 Αμπελιά
Μαυροβούνι 2 – 0 Κοιλάδα
Ναρθάκι 4 – 1 Τερψιθέα
Ρεπό Πελασγιώτιδα

14η Αγωνιστική

Υπέρεια 6 – 0 Άγιος Θωμάς
Αναγέννηση Φαρσάλων 2 – 0 Κουλούρι
Αμπελιά 3 – 0 Πανιώνιος
Κοιλάδα 2 – 1 Χαραυγή
Τερψιθέα 0 – 1 Βαμβακού
Ναρθάκι 1 – 0 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Μαυροβούνι

15η Αγωνιστική

Υπέρεια 1 – 3 Αναγέννηση Φαρσάλων
Άγιος Θωμάς 0 – 4 Αμπελιά
Κουλούρι 1 – 2 Κοιλάδα
Πανιώνιος 2 – 1 Τερψιθέα
Βαμβακού 2 – 0 Ναρθάκι
Πελασγιώτιδα 1 – 0 Μαυροβούνι
Ρεπό Χαραυγή

16η Αγωνιστική

Αμπελιά 2 – 0 Αναγέννηση Φαρσάλων
Κοιλάδα 1 – 0 Υπέρεια
Τερψιθέα 7 – 0 Άγιος Θωμάς
Ναρθάκι 1 – 2 Πανιώνιος
Μαυροβούνι 3 – 2 Χαραυγή
Βαμβακού 0 – 0 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Κουλούρι

17η Αγωνιστική

Αμπελιά 1 – 1 Κοιλάδα
Αναγέννηση Φαρσάλων 1 – 0 Τερψιθέα
Άγιος Θωμάς 0 – 3 α.α. Ναρθάκι
Κουλούρι 1 – 1 Μαυροβούνι
Πανιώνιος 2 – 0 Βαμβακού
Πελασγιώτιδα 2 – 1 Χαραυγή
Ρεπό Υπέρεια

18η Αγωνιστική

Τερψιθέα 1 – 0 Κοιλάδα
Ναρθάκι 1 – 1 Αναγέννηση Φαρσάλων
Μαυροβούνι 2 – 1 Υπέρεια
Βαμβακού 3 – 0 α.α. Άγιος Θωμάς
Χαραυγή 3 – 2 Κουλούρι
Πανιώνιος 1 – 2 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Αμπελιά

19η Αγωνιστική

Κοιλάδα 0 – 3 Ναρθάκι
Αμπελιά 1 – 0 Μαυροβούνι
Αναγέννηση Φαρσάλων 2 – 0 Βαμβακού
Υπέρεια 3 – 4 Χαραυγή
Άγιος Θωμάς 0 – 3 α.α. Πανιώνιος
Πελασγιώτιδα 1 – 0 Κουλούρι
Ρεπό Τερψιθέα

20η Αγωνιστική

Μαυροβούνι 2 – 1 Τερψιθέα
Βαμβακού 2 – 2 Κοιλάδα
Χαραυγή 1 – 5 Αμπελιά
Πανιώνιος 3 – 1 Αναγέννηση Φαρσάλων
Κουλούρι 2 – 1 Υπέρεια
Άγιος Θωμάς 0 – 3 α.α. Πελασγιώτιδα
Ρεπό Ναρθάκι

21η Αγωνιστική

Ναρθάκι 2 – 0 Μαυροβούνι
Τερψιθέα 0 – 0 Χαραυγή
Κοιλάδα 3 – 2 Πανιώνιος
Αμπελιά 5 – 2 Κουλούρι
Αναγέννηση Φαρσάλων 3 – 0 α.α. Άγιος Θωμάς
Πελασγιώτιδα 1 – 0 Υπέρεια
Ρεπό Βαμβακού

22η Αγωνιστική

Μαυροβούνι 2 – 0 Βαμβακού
Χαραυγή 2 – 0 Ναρθάκι
Κουλούρι 2 – 1 Τερψιθέα
Άγιος Θωμάς 0 – 3 α.α. Κοιλάδα
Υπέρεια 0 – 1 Αμπελιά
Αναγέννηση Φαρσάλων 0 – 0 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Πανιώνιος

23η Αγωνιστική

Βαμβακού 1 – 2 Χαραυγή
Μαυροβούνι 5 – 0 Πανιώνιος
Ναρθάκι 1 – 1 Κουλούρι
Τερψιθέα 1 – 1 Υπέρεια
Κοιλάδα 1 – 2 Αναγέννηση Φαρσάλων
Πελασγιώτιδα 0 – 1 Αμπελιά
Ρεπό Άγιος Θωμάς

24η Αγωνιστική

Χαραυγή 3 – 0 Πανιώνιος
Κουλούρι 3 – 2 Βαμβακού
Άγιος Θωμάς 0 – 3 α.α. Μαυροβούνι
Υπέρεια 3 – 2 Ναρθάκι
Αμπελιά 3 – 2 Τερψιθέα
Κοιλάδα 1 – 0 Πελασγιώτιδα
Ρεπό Αναγέννηση Φαρσάλων

25η Αγωνιστική

Πανιώνιος 3 – 4 Κουλούρι
Χαρυαγή 3 – 0 α.α. Άγιος Θωμάς
Βαμβακού 3 – 3 Υπέρεια
Μαυροβούνι 0 – 2 Αναγέννηση Φαρσάλων
Ναρθάκι 0 – 3 Αμπελιά
Πελασγιώτιδα 2 – 1 Τερψιθέα
Ρεπό Κοιλάδα

26η Αγωνιστική

Κουλούρι 3 – 0 α.α. Άγιος Θωμάς
Υπέρεια 3 – 0 α.α. Πανιώνιος
Αναγέννηση Φαρσάλων 5 – 1 Χαραυγή
Αμπελιά 5 – 2 Βαμβακού
Κοιλάδα 2 – 1 Μαυροβούνι
Τερψιθέα 3 – 1 Ναρθάκι
Ρεπό Πελασγιώτιδα