Οδηγίες για την έκδοση διαβατηρίου!

Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να πραγματοποιήσετε το πολυπόθητο ταξίδι που προγραμματίζετε στο εξωτερικό; Μα φυσικά να έχετε στην κατοχή σας ένα διαβατήριο σε ισχύ!

Το ArenaLarissa.gr, λοιπόν, σας έχει έτοιμες όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε για να αποκτήσετε ή να ανανεώσετε το διαβατήριο σας και να είστε έτοιμοι να πετάξετε στους αγαπημένους σας προορισμούς το 2020!

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου;

Θέλετε να βγάλετε διαβατήριο και σας έχει πιάσει πανικός με τη γραφειοκρατία; Διώξτε το άγχος και την ανησυχία κι απλά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες μας!

Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο γραφείο διαβατηρίων του τόπου κατοικίας σας (εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας, οπότε και μπορεί να προσέλθει τρίτο πρόσωπο με ανάλογη εξουσιοδότηση σας και αποδεικτικό της ασθένειας από κρατικό φορέα) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου. Αν είστε κάτοικος εξωτερικού και βρίσκεστε προσωρινά στη χώρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο διαβατηρίων της περιοχής όπου μένετε όσο βρίσκεστε στη χώρα.

Δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου

Έντυπο με στοιχεία προς συμπλήρωση για διαβατήριο

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για τη διαδικασία έκδοσης είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση, η οποία θα σας χορηγηθεί και θα συμπληρωθεί επιτόπου στο Γραφείο Διαβατηρίων
  • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (40-60mm), ειδικά τραβηγμένη κι εκτυπωμένη για τον σκοπό αυτό (απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε επαγγελματικό φωτογραφείο)
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας σας – Επίδειξη του πρωτότυπου (Για κατοίκους εξωτερικού που δε διαθέτουν ελληνική ταυτότητα, αρκεί πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης)
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο

Δικαιολογητικά για Ανανέωση-Αντικατάσταση Διαβατηρίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή την αντικατάσταση του διαβατηρίου είναι τα ίδια με όσα απαιτούνται και για την έκδοση διαβατηρίου, ωστόσο στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη και η προσκόμιση του παλιού διαβατηρίου.